ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 34
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำสื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ และการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น  ตลอดจนความรู้ต่างๆเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบ QR Code ตามเว็บไซต์ดังนี้

https://www.ect.go.th/nakhonsithammarat/main.php?filename=index

            สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงใครขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นข้างต้น ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ 075-355299-300

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม : งานการมีส่วนร่วม โทรศัพท์ 075-355299-300
ลงประกาศเมื่อวันที่ :02-07-2020 11:08:06