ข่าวการเลือกตั้ง
ฉบับที่ : 33
คู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกัลรัฐธรรมนูญและการเลือกต้ัง ชุดความรุ้การเลือกต้ังท้องถิ่น

https://drive.google.com/file/d/1TgTSLiaW_tCRQ0pSSuqmLrdlM5DU1UCx/view?fbclid=IwAR1Pi3Bv9-z5l7i0oq_D_Qt8ImMQCy1ILew3GczDJwXPN7jQg4HhH-ZxJJ8

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2
ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-06-2020 15:14:37