ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 938
ขอเชิญร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีขาว และรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศิล 4 ธรรม 5 ลด ละ เลิกอบายมุข และการงดเหล้าเข้าพรรษา สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษ

รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :information_26-07-2023 16:20:55_img-230726091904.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9127
ลงประกาศเมื่อวันที่ :26-07-2023 16:18:04