ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 906
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น)ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-กันยายน 2566

ตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :information_18-11-2022 16:53:30_18112565555.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9128
ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-11-2022 16:51:05