ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 904
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :information_18-11-2022 16:46:03_1811256533.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9128
ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-11-2022 16:43:45