ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 903
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565- มีนาคม 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์ 

ดาวโหลดเอกสาร :information_18-11-2022 16:40:57_181122565.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9128
ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-11-2022 16:37:10