ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 902
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาวโหลดเอกสาร :information_04-11-2022 16:41:33_รับลงทะเบียนคนพิการ.jpg
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  075-809571 ต่อ 9118 และ 9174 ในวันและเวลาราชการ
ลงประกาศเมื่อวันที่ :04-11-2022 16:39:20