ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 899
เปิดรับสมัครการแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง 2565 ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
ดาวโหลดเอกสาร :information_31-10-2022 14:24:47_ประกวดกระทง.jpg
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการศึกษา 075-809571 ต่อ 9131
ลงประกาศเมื่อวันที่ :31-10-2022 14:23:45