ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 898
ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566

ตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :information_28-10-2022 16:08:34_img-221028085753.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9131
ลงประกาศเมื่อวันที่ :28-10-2022 16:06:11