ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 777
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย สำนักการศึกษา เปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใบสมัคร ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-              เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

-              เด็กที่สมัคร ต้องมีอายุครบ 2 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - 16 พฤษภาคม 2562) 

-              เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

หลักฐานการสมัคร

-              ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว (ขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

-              สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับจริง ) พร้อมสำเนา 1 ชุด

-              สำเนาสูติบัตร ( ฉบับจริง ) พร้อมสำเนา 1 ชุด

-              ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

-              สมุดบันทึกสุขภาพ ( สมุดสีชมพู )

วันเวลารับสมัคร

-              ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลามีชัย โทร. 083-2801572

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท้าวโคตร โทร. 086-2681224

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพชรจริก โทร. 093-6081569

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด โทร.083-1059715

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 โทร. 081-7288433

6.. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคูขวาง โทร. 087-4625406

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าโพธิ์ โทร. 084-4456388

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนตากสิน-ชะเมา โทร. 086-9504089

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหัวอิฐ โทร. 062-5936193

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนไสเจริญ โทร. 080-6943034

11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งจีน โทร. 086-6821077

12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีธรรมราช โทร.094-7681746, 085-0803931

13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหน้าสถานีรถไฟ โทร.062-2249098

……………………………………………………………………..

ข่าว/แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์

 

 

ดาวโหลดเอกสาร :information_01-03-2021 12:02:59_
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880-2 ต่อ 131 และ 132
ลงประกาศเมื่อวันที่ :01-03-2021 12:01:31