ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 776
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งวิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ภายใต้การนำของ  นายชาคร   ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แจ้งวิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ในวันอาทิตย์  ที่  28 มีนาคม  2564

ตั้งแต่  เวลา 08.00-17.00 น.  ดังนี้

         1.ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  หรือ ณ หน่วยเลือกตั้ง

         2.ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน  สามารถตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน

         3.ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ออนไลน์ (ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) ได้ที่

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/    

โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในการค้นหา

     ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

075-342880-2  ต่อ 158 

                 ..........................................................................................................................................

ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

ดาวโหลดเอกสาร :information_25-02-2021 16:11:19_
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  075-342880-2  ต่อ 158 
ลงประกาศเมื่อวันที่ :25-02-2021 16:10:47