ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 775
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งช่องทางการชำระค่าน้ำประปา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  แจ้งช่องทางการชำระค่าน้ำประปา

      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ภายใต้การนำของ  นายชาคร   ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช  โดยสำนักการประปา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ได้ดำเนินกิจการประปา เพื่อผลิตน้ำประปาให้สะอาดเพียงพอและสูบจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

      ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำประปา สามารถติดต่อขอชำระค่าน้ำประปา ได้ทางช่องทาง ดังต่อไปนี้

  1. ชำระ ณ สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ในวันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. 16.30 น.

วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 15.30 น.

     2. ชำระเงิน ณ ศูนย์บริการรับชำระค่าน้ำประปา    ได้แก่

      2.1  โรงกรองน้ำประตูชัย     วันจันทร์ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น.- 20.00 น.

             วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 15.30 น.

     2.2 โรงกรองน้ำทวดทอง               วันจันทร์ วันศุกร์      ตั้งแต่เวลา    08.30 น.-16.00 น.

     2.3 ศูนย์บริการสาธารณสุขคูขวาง       วันจันทร์ วันศุกร์       ตั้งแต่เวลา    08.30 น.-16.00 น.

     2.4 ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีทวี         วันจันทร์ วันศุกร์       ตั้งแต่เวลา    08.30 น. 16.00 น.

     2.5 ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ    วันจันทร์ วันศุกร์      ตั้งแต่เวลา    08.30 น. 16.00 น.

    2.6 ศูนย์บริการสาธารณสุขศาลามีชัย    วันจันทร์ วันศุกร์     ตั้งแต่เวลา     08.30 น. 16.00 น.

   2.7 สถานีขนส่งผู้โดยสาร                      วันจันทร์ วันศุกร์      ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 16.00 น.

3. ชำระเงินโดยการหักผ่านบัญชีธนาคาร  ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย  และ ธนาคารออมสิน

4. ชำระเงินผ่านระบบ QR-Code

               สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 ต่อ 120 และ 121 ในวันและเวลาราชการ

                 ..........................................................................................................................................

ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

ดาวโหลดเอกสาร :information_24-02-2021 14:48:14_
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 ต่อ 120 และ 121 ในวันและเวลาราชการ
ลงประกาศเมื่อวันที่ :24-02-2021 14:46:39