ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 773
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งเตรียมภาชนะเก็บน้ำ และสำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง

    เนื่องด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี เข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำดิบที่มีอยู่อย่างจำกัด  หากฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน จะทำให้ขาดแคลนน้ำดิบ สำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา 

    ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งเตรียมภาชนะเก็บน้ำและสำรองน้ำประปาไว้ใช้  ในช่วงฤดูแล้ง และ ขอให้ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปา เพื่อลดการสูญเสียน้ำประปาโดยไม่จำเป็น

     หากพบเห็น ท่อแตก ท่อรั่ว แจ้งได้โดยตรง ที่ สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880-2 ต่อ 120 , 121 และโรงกรองน้ำประตูชัย  075-356282  (ตลอด 24 ชั่วโมง)

.................................................................................................................................

ข่าว//ญาดากุล

ตรวจสอบ//ฐิตินันท์

 

 

ดาวโหลดเอกสาร :information_22-02-2021 16:16:29_
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880-2 ต่อ 120 , 121 และโรงกรองน้ำประตูชัย  075-356282  (ตลอด 24 ชั่วโมง)
ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-02-2021 16:14:59