ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 772
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กำหนดออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  ดังนี้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา    09.30 น. 11.30 น.  ณ ชุมชนศาลามีชัย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา    09.30 น. 11.30 น.  ณ ชุมชนเศรษฐีศรีนคร

จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำสุนัขและแมวของท่านมาจัดทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว  ทั้งนี้ขอให้เจ้าของสุนัขและแมว  นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

.............................................

ดาวโหลดเอกสาร :เดือน กุมภาพันธ์.jpg
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292
ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-02-2021 17:11:21