ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 771
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ ฟรี

      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์  เพื่อนำชมสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางถนนราชดำเนิน และต่อยอดในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองนครศรีธรรมราชไปยังผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่พักอาศัย และร้านขายของที่ระลึก

     ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลฯ  เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีโปรแกรมการท่องเที่ยวในเขตเมืองเพิ่มขึ้น    ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถนั่งรถชมเมืองได้  โดยขึ้นรถจากศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช) และมีเส้นทางในการเที่ยวชม ดังนี้  เข้ากราบสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช  พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  หอพระอิศวร หอพระนารายณ์  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดหน้าพระลาน ฐานพระสยม ศาลพระเสื้อเมือง  กราบสักการะหลักเมือง  ซื้อของที่ระลึกถนนท่าช้าง  ในเวลาประมาณ 11.30  ชั่วโมง  บริการทุกวันจันทร์ วันศุกร์  วันละ 2 รอบ  เวลา 09.00 น. - 11.00 น. และ เวลา 13.00 น. 15.00 น. ซึ่งจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกิน  30 คน  ต่อ 1 เที่ยว   ในกรณีการสำรองจองการใช้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ แบบเป็นหมู่คณะ  ให้ติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า 1 วัน และงดให้บริการแบบรายวันตามรายการที่มีการจองเข้ามา

      สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งล่วงหน้า ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  075 - 3428802 ต่อ 161 หรือ 129

........................................................................................................................

ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

 

ดาวโหลดเอกสาร :information_18-02-2021 10:55:07_S__6725669.jpg
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  075 - 342880 – 2 ต่อ 161 หรือ 129
ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-02-2021 10:54:20