ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 763
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งผู้สนใจสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 2 ) สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งผู้สนใจสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 2 ) สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  โดยให้จัดการเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

   ในทั้งนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งผู้สนใจติดต่อรับใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ได้ที่สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 2)  ซึ่งตั้งเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 075-342880-2  ต่อ 158  ในวัน -เวลา ราชการ

                                      .................................................................................................................      

ข่าว// ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์                                       

ดาวโหลดเอกสาร :information_01-02-2021 15:45:01_
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880-2  ต่อ 158  ในวัน -เวลา ราชการ
ลงประกาศเมื่อวันที่ :01-02-2021 15:42:24