ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 761
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี หรือ พิธีทางศาสนา (กรณี งานบวช งานแต่ง งานศพ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี หรือ พิธีทางศาสนา (กรณี งานบวช งานแต่ง งานศพ)  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   โดยมีเอกสารดำเนินการขออนุญาต ดังนี้

1.ใบคำร้องขออนุญาตจัดงาน 1 ฉบับ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

3.รายละเอียดการจัดกิจกรรม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ภายในงาน / กิจกรรมอย่างละเอียด

4.ผังการจัดงาน

   และงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก  ห้ามจัดกิจกรรมสาธารณะที่มีการรวมคนเกิน 100 คน สำหรับการจัดงานแต่ง งานบวช สามารถจัดได้ กรณีผู้ร่วมงานไม่เกิน 100 คน หรือ ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยมีการตั้งจุดคัดกรองลงทะเบียน วัดอุณหภูมิ ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 100 %   เว้นระยะห่าง   มีจุดบริการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

    ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 075-342-880 ต่อ 140

             ...............................................................

ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

 

 

 

ดาวโหลดเอกสาร :120164 001.jpg
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 075-342-880 ต่อ 140
ลงประกาศเมื่อวันที่ :12-01-2021 15:32:40