ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 599
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมชมการแสดง กิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย  ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  โดย กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมเวทีชุมชน ของชาวชุมชนทั้ง 64 ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ณ  เวทีชุมชน (ข้างสวนนก)  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  '84    (ทุ่งท่าลาด) ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่  22- 30 กันยายน 2562  เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศความสุข สนุกสนาน  ความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นระหว่างชุมชนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งผลักดันให้เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล  กล้าคิด กล้าแสดงออก มากยิ่งขึ้น
           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จึงขอเชิญร่วมชมการแสดง กิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช    ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่  22- 30 กันยายน 2562   ตั้งแต่เวลา  19.00 น.  เป็นต้นไป   ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ในวัน เวลาราชการ  โทรศัพท์     075-342880 ต่อ 118

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :075-342880 ต่อ 118
ลงประกาศเมื่อวันที่ :24-09-2019 15:40:21