ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 593
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2562

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข และ แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน  ตุลาคม   2562   ดังนี้
         วันเสาร์  ที่   5  ตุลาคม  2562   เวลา  09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนตากสิน –ชะเมา  และ ชุมชนพะเนียด
        วันเสาร์ ที่  12  ตุลาคม   2562   เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนนครอาชีวะ  และ  ชุมชนต้นหว้า
       วันเสาร์ ที่  19  ตุลาคม   2562   เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนประตูขาว  และ  ชุมชนชุมแสง
       วันเสาร์ ที่  26  ตุลาคม   2562   เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนมุมป้อม  และ  ชุมชนท่าช้าง

                ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำสุนัขและแมวของท่าน มาจัดทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว และขอให้เจ้าของสุนัขและแมวนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย         สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292 
........................................................

ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292
ลงประกาศเมื่อวันที่ :24-09-2019 13:18:45