ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 589
โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

                  ด้วยโรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนประเภทชั้นเรียน และแบบการพบกลุ่มชั้นเรียน เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1- 31 ตุลาคม 2562 รายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครตามเอกสารแนบไฟล์

               และสำหรับผู้ที่มีงานประจำ สามารถเรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดงาน โดยวิธีพบกลุ่มการเรียน ทุกระดับชั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

            ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 152 หรือ อาจารย์จารุวรรณ ชอบแต่ง โทรศัพท์ 085-8965777

ดาวโหลดเอกสาร :13096211.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 152 หรือ อาจารย์จารุวรรณ ชอบแต่ง โทรศัพท์ 085-8965777
ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-09-2019 18:19:19