ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 587
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย ในวันเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย ในวันเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562  ณ ถนนคนเดินหน้าสวนพระเงิน เส้นทางการแข่งขันกีฬา ถนนคนเดินหน้าสวนพระเงิน ถึงเส้นชัย บริเวณหน้าสวนสัตว์เปิด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ '84 (ทุ่งท่าลาด) เพื่อส่งเสริมรักษาประเพณี อันดีงามท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป โดยใช้เส้นทางการแข่งขันบริเวณ ถนนราชดำเนินจากหน้าสวนพระเงินถึงสวนสัตว์เปิด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ '84 (ทุ่งท่าลาด) ตามรายละเอียดกำหนดการดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

เวลา 07.45 น.                 -เจ้าหน้าที่ถึงจุดปล่อยตัวและเส้นชัย

เวลา 08.00 น.                 -รับรายงานตัวนักกีฬาสามล้อ ณ จุดปล่อยตัว บริเวณถนนคนเดิน หน้าสวนพระเงิน

เวลา 08.45 น.                 -ปิดรับการรายงานตัวนักกีฬาสามล้อ

เวลา 09.00 น.                 -ปล่อยตัวนักกีฬาสามล้อ รุ่น 45-59 ปี

เวลา 09.15 น.                 -ปล่อยตัวนักกีฬาสามล้อ รุ่น60-70 ปี

เวลา 09.30 น.                 -ปล่อยตัวนักกีฬาสามล้อ รุ่น 71 ปีขึ้นไป

   -พิธีมอบรางวัล

                                      -เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วง

กำหนดมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ณ บริเวณหน้าสวนสัตว์เปิด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ '84 (ทุ่งท่าลาด) จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย  วันเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562  ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ข่าว/ยุวดี

ตรวจทาน/ฐิตินันท์

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880-2 ต่อ 138
ลงประกาศเมื่อวันที่ :12-09-2019 18:10:34