ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 585
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับเข้าร่วมประกวด เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2562

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  โดย สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการประกวดหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ  ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์  วัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองนครศรีธรรมราช ให้คงไว้สืบไป
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนผู้สนใจ  จัดส่งหมฺรับ  พร้อมขบวนแห่หมฺรับ  โดยติดต่อขอรับใบสมัคร และระเบียบการรับสมัครได้ที่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2562 
 ซึ่งการประกวดหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ จะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 27 กันยายน  2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประดู่หก  สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช 
         ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  075-342880-2 ต่อ 132

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880-2 ต่อ 132
ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-09-2019 16:47:40