ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 584
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กันยายน 2562

    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข และ แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน  กันยายน   2562   ดังนี้

 

         วันเสาร์  ที่  7  กันยายน  2562   เวลา  09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนคูขวางเขต 2  และ  ชุมชนทวดทอง

        วันเสาร์ ที่  14  กันยายน  2562   เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนคูขวางเขต 1  และ  ชุมชนบ่ออ่าง

       วันเสาร์ ที่  21  กันยายน  2562   เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนบ้านตก   ชุมชนตลาดยาว 

       และชุมชนหอไตร

 

                ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำสุนัขและแมวของท่าน มาจัดทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว และขอให้เจ้าของสุนัขและแมวนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย         สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

……………………………………………..

ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292
ลงประกาศเมื่อวันที่ :04-09-2019 16:45:03