ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 578
ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2562

                    ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ พุทธภูมิ อาคารศาลาพระโพธิสัตว์กวนอิม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตมีจิตเมตตาและสร้างความสามัคคีในส่วนราชการกับชุมชน ตามรายละเอียดและกำหนดการดังนี้

เวลา 08.40 น.  พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน

เวลา 09.29 น.  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยั

                                   - สวดมนต์ทำวัตรเช้า

                                    - อาราธนาศิล 5

                                    - ประธานสงฆ์ปรารภธรรม

                                    - ถวายสังฆทาน

                                    - ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

                                    - พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

                                    - กรวดน้ำ

            เวลา 11.00 น.  - พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล

                                    - พุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์

                                    - พระสงฆ์บรรยายธรรม

                                    - นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา 10 นาที

                                    - แผ่เมตตา

                                    - ปฏิบัติธรรม กราบลาพระสงฆ์

            เวลา 12.00-13.00 น.    ร่วมรับประทานอาหาร

            เวลา 13.00 – 15.00 น. นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลศึกษาพุทธประวัตินอกห้องเรียนเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ

            ทั้งนี้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมด้วยการจัดปิ่นโตหรือภาชนะอื่นตามความเหมาะสมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ตามศรัทธา ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 131 และ 132

 

// สิริญญา

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 131 และ 132
ลงประกาศเมื่อวันที่ :27-08-2019 11:21:33