นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง


วันอังคาร  ที่ 25 สิงหาคม 2563  เวลา  09.00 น.  ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง ที่ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ  ด้านการเรียนการสอน ของโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางทางด้านการศึกษาต่อไป
......................................................
ภาพ//ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :25-08-2020 14:30:26