นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายคำมูล นาสมปอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะทำงาน และประชาชนที่เข้าร่วมโรงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม


   วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา  10.00 น  ณ ตลาดลีวัฒนา     ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้   นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายคำมูล นาสมปอง  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะทำงาน  และประชาชนที่เข้าร่วมโรงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

        ทั้งนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีการสนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยเคลื่อนที่สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 -70 ปีในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช  คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมและอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ (Mammogram และUntrasound)  

   อีกทั้งเพื่อรณรงค์ให้สตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการป่วยมะเร็งเต้านม หากพบความผิดปกติไม่ใช่เนื้อร้ายแนะนำให้มีการติดตามโดยการตรวจแมมโมแกรมทุก 1 ปี ถ้าพบความผิดปกติโอกาสสูงว่าจะเป็นมะเร็งเต้านม แพทย์จะทำการนัดหมาย เพื่อเก็บตัวอย่างขึ้น เนื้อ(Excission) และส่งชิ้นเนื้อตรวจทุกรายตามสิทธิ์การรักษา ในกรณีที่ผลชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งเต้านม มีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษา ซึ่งมีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก และควรมีการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป ซึ่งสำหรับโครงการดังกล่าว จะหมดเขต ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  081-0916989

...............................................................................................................................

ข่าว//ญาดากุล

ลงประกาศเมื่อวันที่ :25-08-2020 13:48:09