รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง


วันจันทร์  ที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น.  ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง ที่ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ ของโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  เพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทาง ในการก่อตั้ง ชั้นอนุบาล โปรแกรม English For Child  (EFC) 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :25-08-2020 11:00:54