รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะทำงาน และประชาชนที่เข้าร่วมโรงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม


    วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมาย นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะทำงาน  และประชาชนที่เข้าร่วมโรงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
        ทั้งนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีการสนับสนุนเงินให้กับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยเคลื่อนที่สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 -70 ปีในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช  คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมและอัลตร้าซาวด์เคลื่อนที่ (Mammogram และUntrasound) 
   อีกทั้งเพื่อรณรงค์ให้สตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการป่วยมะเร็งเต้านม หากพบความผิดปกติไม่ใช่เนื้อร้ายแนะนำให้มีการติดตามโดยการตรวจแมมโมแกรมทุก 1 ปี ถ้าพบความผิดปกติโอกาสสูงว่าจะเป็นมะเร็งเต้านม แพทย์จะทำการนัดหมาย เพื่อเก็บตัวอย่างขึ้น เนื้อ(Excission) และส่งชิ้นเนื้อตรวจทุกรายตามสิทธิ์การรักษา ในกรณีที่ผลชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งเต้านมมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษา ซึ่งมีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก และควรมีการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป
ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :25-08-2020 10:59:42