นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 4


วันศุกร์   ที่  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2563   เวลา  13.00   น. ผศ.เชาวน์วัศ    เสนพงศ์    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้  นายไสว เขียวจันทร์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 4 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช   ที่ 1 (ฝั่งฟื้นฟูฯ) ซึ่งการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการต่อสู้กับยาเสพติด เพื่อต้องการนำคนดีที่ผิดพลาดไปกลับสู่สังคมคืนกลับให้ครอบครัว เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสู่ถนนชีวิตที่มีคุณภาพเป็นกำลังเข้มแข็งของประเทศชาติในอนาคต  โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานพิธี
.................................................................
 ภาพ//ข่าว// ญาดากุล
ตรวจทาน// ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-08-2020 16:55:13