นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ) ครั้งที่ 8/2563


วันศุกร์  ที่ 21 สิงหาคม  เวลา 09.30 น.   ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ (ชั้น 3)  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ) ครั้งที่ 8/2563

   โดยมีเรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 และ ติดตามผลการทำงาน ในการนี้มี นายสมพงษ์  มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุม

..............................................................................

ภาพ//ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-08-2020 12:19:26