นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการสาธารณสุขศาลามีชัย


  วันศุกร์ ที่  21 สิงหาคม  พ.ศ. 2563   เวลา   09.00 น.  ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้   นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการสาธารณสุขศาลามีชัย   เพื่อให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  และรับฟังผลการดำเนินงาน  หาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ด้านบริการแก่ประชาชนสูงสุด
......................................................................


ข่าว//ญาดากุล

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-08-2020 11:13:35