รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ทดสอบสมอง การเรียนรู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา


วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 11.45 น นายครรชิต  มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ทดสอบสมอง การเรียนรู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 

ภาพข่าว/แสงจันทร์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-08-2020 16:43:17