เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ชุมชนสุขเจริญ (ต้นหว้า)


วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ที่ทำการชุมชนสุขเจริญ (ต้นหว้า) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และด้านบริหารจัดการ  ทั้งนี้ เพื่อให้มีการสำรวจปัญหาในชุมชน และไปสู่การวางแนวทางเพื่อจัดทำแผนขึ้นมาใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

ภาพ // ข่าว : อรชุมา

ตรวจทาน : ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-02-2024 17:19:01