เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวน และจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567


วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 15.00 น. ณ ที่ทำการชุมชน ชุมชนป้อมเพชร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และด้านบริหารจัดการ เพื่อให้มีการสำรวจปัญหาในชุมชน และไปสู่การวางแนวทางเพื่อจัดทำแผนขึ้นมาใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งนี้มี ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมประชาคม


ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์
 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-02-2024 15:48:07