ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)


วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-02-2024 14:55:20