ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรคนเก่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ประจำปีการศึกษา 2566


วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรคนเก่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน ทั้งนี้การจัด สอบคนเก่ง จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความมีศักยภาพของนักเรียน และโรงเรียนพร้อมทั้งเปิดโอกาส ให้นักเรียน ได้ศึกษาและค้นหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ ฝึกความเป็นผู้นำ เพื่อนำทักษะความรู้ความสามารถสู่เวที การแข่งขันในระดับต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะชีวิตที่เหมาะสม และเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อแก่นักเรียน โดยมีดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร เข้าร่วมในพิธี

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์
 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-02-2024 14:31:59