ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567


 

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  โดยมีนายสมพงษ์  มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-02-2024 13:41:08