นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน เปิดโครงการชะลอภาวะไตวาย ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 4


วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น4 โรงพยาบาลเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน เปิดโครงการชะลอภาวะไตวาย ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 4

 

โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของผู้ป่วย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงกลุ่มผู้ป่วยไตเรื้อรัง ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ในกลุ่มผู้ป่วย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ชะลอภาวะไตวายในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และเพื่อมอบเครื่องวัดความเค็มในอาหาร ( salinity meter )ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมจำนวน 100 คน

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :22-02-2024 13:02:54