เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนบ้านโพธิ์)


 

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ที่ทำการชุมชนบ้านโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และด้านบริหารจัดการ โดยมีโดยมี ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 4 เข้าร่วมรับฟังดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชนพร้อมตอบคำถามของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการสำรวจปัญหาในชุมชน และไปสู่การวางแนวทางเพื่อจัดทำแผนขึ้นมาใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

 

ภาพ // ข่าว : อรชุมา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-02-2024 19:00:54