เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนบ่อทรัพย์)


วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ชุมชนบ่อทรัพย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และด้านบริหารจัดการ โดยมี โดยมี ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 4 เข้าร่วมรับฟังดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชนพร้อมตอบคำถามของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการสำรวจปัญหาในชุมชน และไปสู่การวางแนวทางเพื่อจัดทำแผนขึ้นมาใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

 

ภาพ  : เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ข่าว : อรชุมา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-02-2024 18:59:51