ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำประปาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา


วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 15.30 น. ณ ชุมชนนิยมสุข
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานสำนักการประปา  ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำประปาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา ตรวจคุณภาพน้ำ ตรวจวัดความขุ่น ค่าpH ตรวจสอบแรงดันน้ำ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ เบื้องต้น เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบการผลิต ลดปัญหาน้ำขุ่นแดงและปัญหาด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำประปา

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-02-2024 18:13:12