เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนเพชรจริก)


วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 16.00 น. ณ ชุมชนเพชรจริก เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวก ความต้องการของพี่น้องในชุมชน

โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการประชาคมดังกล่าว

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-02-2024 17:38:09