ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ประจำปีการศึกษา 2566


วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 เวลา  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ประจำปีการศึกษา 2566

การจัดพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้อยู่เสมอ  เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง มีความตื่นตัวในด้านการศึกษา  เพื่อเป็นฐานความรู้ในการต่อยอดการเรียนรู้ในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

            ทั้งนี้ มีคุณครูได้รับเกียรติบัตรครูสอนดี จำนวน 8 คน นักเรียนได้รับเกียรติบัตรความเป็นเลิศทางวิชาการ จำนวน 41 คน และนักเรียนได้รับเกียรติบัตรคนเก่ง จำนวน 274 คน

            โดยมี ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย นางระวิวรรณ แก่นคง  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะคุณครู ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-02-2024 12:02:38