ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ “งานคือชีวิต” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz.


วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz. ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ งานคือชีวิตได้พูดคุยในรายการประเด็น เรื่องการลงพื้นที่ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 , เรื่องคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และการรับเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ

ทั้งนี้ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ฝากถึงประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สามารถติดตามรายการงานคือชีวิต ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 09.00 – 10.00 น. โทร 075-345365

.............

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-02-2024 10:48:06