เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ชุมชนสัมฤทธิ์ประสงค์


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ชุมชนสัมฤทธิ์ประสงค์
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนสัมฤทธิ์ประสงค์โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และด้านบริหารจัดการ เพื่อให้มีการสำรวจปัญหาในชุมชน และไปสู่การวางแนวทางเพื่อจัดทำแผนขึ้นมาใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น

ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-02-2024 22:22:29