ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วย นายสัญชาย ชาตรีทัพ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และคณะ ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น5)
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วย นายสัญชาย ชาตรีทัพ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และคณะ ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภาผู้แทนราษฎร


ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-02-2024 17:41:47