ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนไร้ถัง จากการรับสมัครชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อดเลือกต้นแบบชุมชนไร้ถัง ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ 2566 ถึง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกชุมชนต้นแบบที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีชุมชนสมัครทั้งสิ้น 10 ชุมชน โดยมี นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี  รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม


วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนไร้ถัง จากการรับสมัครชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อดเลือกต้นแบบชุมชนไร้ถัง ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ 2566 ถึง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อคัดเลือกชุมชนต้นแบบที่จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีชุมชนสมัครทั้งสิ้น 10 ชุมชน โดยมี นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี  รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ

ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-09-2023 17:38:22