ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อทำความเข้าใจในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน


วันอังคารที่ 19  กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม มวลชนสัมพันธ์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อทำความเข้าใจในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อปรับปรุงระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-09-2023 17:36:06