ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ลงพื้นที่ รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนในชุมชนสัมฤทธิ์ประสงค์ ชุมชนเอื้ออาทร


วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ลงพื้นที่ รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนในชุมชนสัมฤทธิ์ประสงค์ ชุมชนเอื้ออาทร โดยการกำจัดลูกน้ำด้วยจุลินทรีย์และเกล็ดซีโอไลท์ การคว่ำ/ทำลายภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว พร้อมทั้งให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์รายบุคคลในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-09-2023 11:52:18