ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเสวนาในหัวข้อ "ถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานด้านเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ในโครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเสวนาในหัวข้อ "ถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานด้านเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ในโครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา" พร้อมทั้งบรรยายการขับเคลื่อนและการดำเนินการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-07-2023 15:05:31